تماس

آدرس آزمایشگاه

البرز ، منطقه ویژه اقتصادی پیام ، بلوار شهید بابایی ، خیابان شهید شیرودی ، پلاک 67

تماس

34239115(026)

info@rahgir.co