انجام ۱۰۰۰ آزمون تعیین ماهیت کالاهای صادراتی در مرز مهران