آزمایشگاه

شبکه آزمایشگاهی دفتر راستی آزمایی بین المللی رهگیر شهاب برای تولید کنندگان این امکان را فراهم ساخته تا در موارد مختلف زمینه صنعت برق و الکترونیک، به راحتی خدمات رسانی کند؛ همچنین میتواند انواع تست ها را در کمترین زمان ممکن و بدون مشکلات ارتباطی و حمل و نقل انجام دهد.
مشتریان ما در صنعت و تجار میتوانند به راحتی از گواهینامه ها و تست ریپورت های ما به عنوان یک آزمایشگاه جامع و کامل و همچنین بی طرف برای تولیدات و وارداتشان استفاده کنند.
ضمن اینکه با گواهینامه دفتر راستی آزمایی بین المللی رهگیر شهاب برای تولیدکنندگان و واردکنندگان این آرامش خاطر وجود دارد که کالای آنها بطور کامل از لحاظ ایمنی و قوانین تکنولوژی تست گردیده است.
نکته قابل توجه اینکه گواهینامه های ما در تمام موارد ذکر شده اعتبار قانونی دارد.

گواهینامه های شرکت مهندسی رهگیر شهاب