عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی:

خرید و فروش اوراق بدهی دولت به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه، با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

بانک مرکزی برای آنکه تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب تحت تأثیر قرار دهد، احتیاج به یک واسط یا هدف میانی دارد و این از طریق عملیات بازار باز میسر خواهد بود.

هدف از عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق، دستیابی به اهداف اقتصاد کلان یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی است.

برگرفته از صدا وسیما