دومين نمايشگاه بين المللي شهر هوشمند از تاريخ ٢٢ تا ٢٤ دي ماه ١٣٩٨ در محل مصلاي امام خميني(ره) تهران با حمایت نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و امنیت)، وزارت کشور(مرکز توسعه دولت الکترونیک،فناوری اطلاعات و آمار)،وزارت راه و شهرسازی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی)برگزار می گردد.